Kardiochirurgia

 

TME – Stymulacja po zabiegu kardiochirurgicznym – Elektrody Wewnątrzsercowe do Czasowej Stymulacji

Elektrody Wewnątrzsercowe do Czasowej Stymulacji firmy OSYPKA (TME, elektrody elektrodystymulujące) są przeznaczone do czasowej stymulacji (maksymalnie 30 dni) pacjentów po zabiegu chirurgicznym wewnątrz klatki piersiowej. Elektrody TME firmy OSYPKA są mocowane poza przedsionkiem lub przedsionkami serca i/lub komorą (lub komorami). Przy użyciu igły przezklatkowej na drugim końcu drutu stymulującego, elektrodę wyprowadza się przez klatkę piersiową poza ciało pacjenta. Można dokonać fiksacji na tkance serca przy wykorzystaniu kilku metod fiksacji, w zależności od preferencji operatora, przy użyciu małej igły przeznaczonej do stosowania w obrębie mięśnia sercowego lub poprzez przyszycie.
Jeśli chodzi o pacjentów pediatrycznych poddawanych zabiegom kardiochirurgicznym, firma OSYPKA oferuje specjalne elektrody KINDER TME, w których igła przeznaczona do stosowania w obrębie mięśnia sercowego ma mniejszą średnicę niż TME do stosowania u dorosłych. Jeśli chodzi o noworodki i małe dzieci, firma OSYPKA oferuje specjalne, atraumatyczne elektrody BABY TME z ultra-cienkim drutem (średnica 0,3 mm, zamiast 0,45 mm) i bardzo małymi igłami do stosowania w obrębie mięśnia sercowego i klatki piersiowej.
Stymulację serca przy użyciu elektrody TME firmy OSYPKA można przeprowadzać z prawego i/lub lewego przedsionka (stymulacja dwóch przedsionków) i prawej komory lub obu komór (CRT/ stymulacja dwukomorowa). Dla celów uzyskania optymalnych parametrów stymulacji, zalecamy użycie następujących zewnętrznych stymulatorów firmy OSYPKA: PACE 101 H (jednojamowy), PACE 203 H (dwujamowy) i PACE 300 (trzyjamowy do stymulacji dwukomorowej /CRT).

Specjalne cechy wszystkich TME:

 • Drut pleciony odporny na złamania
 • Opatentowany system z adapterem z bolcami 2 mm (pierścienie oznaczone kodem barwnym dla celów łatwego rozróżnienie) lub ewentualnie TME z już zintegrowanymi złączami CONFIX (bezpośrednie podłączenie do zewnętrznego stymulatora serca lub kabla przedłużającego)
 • Opcjonalnie z ochroną przewodu PF
 • Znakomite wartości progów
 • Bezpieczna fiksacja
 • Doskonała rejestracja
 • Dostępne długości od 60 cm do 220 cm
 • Opcjonalne elektrody dostosowane do indywidualnych potrzeb
 • Stymulacja CRT przy użyciu pierwszego na świecie, trzyjamowego, zewnętrznego stymulatora PACE 300

PACE 101 H – Zewnętrzne Stymulatory Serca – Typu Na Żądaniepase101h

Stymulator PACE 101 H zapewnia niezawodną i skuteczną stymulację w przypadku:
Zaburzeń rytmu serca i przewodzenia
Bradykardii po zabiegu kardiochirurgicznym
Zabiegów wszczepienia lub wymiany stymulatora

Specjalne Cechy:

 • Ustawianie parametrów przy użyciu pokręteł
 • Chronione tuleje dla bolców o średnicy 0,9-2,0 mm
 • Bardzo wydajna bateria (1 000 godz.)
 • Monitorowanie baterii z akustycznym i optycznym ostrzeżeniem
 • Częstość podstawowa do 180 ppm do zastosowań pediatrycznych
 • Wysoka częstość stymulacji poprzez dwukrotne lub czterokrotne zwiększenie częstości stymulacji w celu przerwania częstoskurczu przedsionkowego

pace203h

PACE 203 H – Zewnętrzny Stymulator Dwujamowy

Stymulator PACE 203 H zapewnia niezawodną i skuteczną czasową stymulację serca w przypadku:

 • Zaburzeń rytmu serca i przewodzenia
 • Bradykardii po zabiegu kardiochirurgicznym
 • Zabiegów wszczepienia lub wymiany stymulatora

Cechy szczególne:

 • Poręczny projekt
 • Łatwa i szybka obsługa przy użyciu pokręteł i przycisków
 • Funkcje automatyczne w zakresie opóźnienia A-V, PVARP, MTR i czułości
 • Czynnik wyzwalający pobudzenie przedsionkowe również w trybie DDD
 • Kontrola elektrody w przypadku zwarcia i przerwania pracy
 • Podświetlenie wyświetlacza (opcjonalnie można wyłączyć)
 • Zabezpieczenie przed przesłuchem i wyładowaniem defibrylatora
 • Możliwość zapamiętania ustawień
 • Wyświetlanie zmierzonego opóźnienia A-V
 • Wyświetlanie statystyk zdarzeń w zakresie rejestracji i stymulacji

PACE 300 – Zewnętrzny Stymulator Serca

Zewnętrzny Stymulator Trzyjamowy z Możliwością Programowania Wielu Parametrów do pace300_Stymulacji Resynchronizującej Serca CRT Czasowej / w Sytuacji Nagłej, z Programowanym Opóźnieniem A-V
i V-V.

Zewnętrzny Stymulator Trzyjamowy z Możliwością Programowania Wielu Parametrów do Stymulacji Resynchronizującej Serca CRT Czasowej / w Sytuacji Nagłej, z Programowanym Opóźnieniem A-V i V-V
Zewnętrzny stymulator PACE 300 jest przeznaczony do terapii resynchronizującej serca i posiada jeden kanał przedsionkowy oraz dwa niezależne kanały komorowe. Dostępne tryby wyzwalania i regulowane opóźnienie międzykomorowe stymulacji oferują opcję resynchronizacji obu komór w przypadku różnych schorzeń serca. Poniższy schemat przedstawia potencjalne obszary zastosowania stymulatora PACE 300.

 

 

TB / TUA / TUA VDD / TUS / HELIOS™ – Cewniki do Czasowej Stymulacjicewnik

Firma OSYPKA oferuje szeroki wachlarz produktów, aby spełnić wszelkie potrzeby z zakresu czasowej stymulacji serca w obszarach kardiologii interwencyjnej u dorosłych i dzieci. Dostępne są elektrody stymulujące o różnych średnicach i o różnym poziomie sztywności. Idealne umieszczenie i sterowalność uzyskuje się poprzez projekt oparty na mandrynie w niektórych modelach. W zależności od rodzaju cewnika, cewniki firmy OSYPKA do czasowej stymulacji serca nadają się w szczególności do:

 • Stymulacji przed- i pooperacyjnej
 • Wsparcia podczas wszczepiania/wymiany stymulatora
 • Szybkiej stymulacji podczas TAVI, walwuloplastyki
 • Długotrwałej stymulacji (maks 30 dni) u pacjentów, np. z zakażeniem loży stymulatora
 • Mapowania podczas zabiegów elektrofizjologicznych
 • Jako elektroda referencyjna do mapowania 3D
 • Stymulacji ratunkowej

Elektrody stymulujące firmy OSYPKA są kompatybilne bezpośrednio lub poprzez kabel przedłużający OSYPKA z wszelkimi powszechnie stosowanymi stymulatorami zewnętrznymi, w szczególności ze stymulatorami zewnętrznymi firmy OSYPKA PACE 101 H (jednojamowe), PACE 203 H (dwujamowe) i PACE 300 (trzyjamowe do stymulacji dwukomorowej/CRT).

Balon VACS: VACS® II / VACS® III

Cewnik do Przezskórnej Walwuloplastyki (PTV)vacs

Cewnik dylatacyjny VACS® jest cewnikiem balonowym do PTV o koncentrycznej budowie trzonu i balonie niepodatnym, który można łatwo umieścić po prowadniku.

Niski profil balonu w cewniku balonowym VACS® II pozwala na użycie najmniejszych introduktorów. VACS® III jest cewnikiem balonowym szczególnie wysokociśnieniowym dzięki wzmocnionemu odcinkowi z balonem.