Elektrofizjologia i CRM

 

Elektrofizjologia

cewniki


CRM (Cardiac Rhythm Management)

DataLinQ dostarcza najnowszych rozwiązań integrujących zarządzanie i datalinqcrmengprzechowywanie danych pochodzących z większości stymulatorów serca, ICD czy wszepialnych pętlowych rejestratorów arytmii bez względu na producenta.

Używając urządzenia DataLinQ 2 PAD, wszystkie dane zawarte w programatorach znajdujących się w pracowni CRM mogą być bezpośrednio importowane i rejestrowane w bazie danych.

DataLinQ 2PAD automatycznie rozpoznaje rodzaj urządzenia, producenta i za pomocą jednej operacji samoistnie pobiera dane z programatora i zapisując je we własnej bazie danych. Urządzenie również bezpośrednio komunikuje się ze Szpitalną Bazą Danych.

DataLinQ CRM jest kompletnych programem przetwarzania, raportowania i zarządzania danymi . Program oparty jest na technologii przeglądarki internetowej dzięki czemu dostęp do niej możliwy jest z niemal każdego urządzenia. Importowany jest on automatycznie z urządzenia 2PAD i zawiera on szereg przydatnych funkcji jak wykresy czy statystyki. Istnieje również możliwość manualnego wprowadzenia danych z każdej procedury implementacyjnej.

DataLinQ CRM posiada również możliwość bezpośredniego eksportu danych do państwowych urzędów rejestracyjnych.

Wszystkie raporty generowane przez system mogą być dopasowywane do potrzeb indywidualnych szpitala i przetwarzane są również na format PDF.

flowdiagram