17 – 18 czerwca 2016r – XV Konferencja Naukowej Sekcji Kardiologii Dziecięcej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

logo_v

 

 

Mamy przyjemność poinformować, że w dniach 17 – 18 czerwca 2016r. Viomedical Sp. z o.o. weźmie udział w XV Konferencji Naukowej Sekcji Kardiologii Dziecięcej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego w Zamku Kliczków na Dolnym Śląsku (k. Bolesławca), której gospodarzem i współorganizatorem jest Oddział Kardiologii Dziecięcej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu.

Tegoroczna konferencja zatytułowana „Postępy w kardiologii dziecięcej” zapowiada się wyjątkowo nie tylko ze względu na otaczającą niezwykłą scenerię, ale przede wszystkim z uwagi na bogaty i ciekawy program, w tworzeniu którego Viomedical Sp. z o.o. ma swój, mamy nadzieję znaczący, udział prezentując wykład Patrycji Ciąglewicz pt „Innowacyjne metody długoterminowego monitorowania pacjentów z zaburzeniami rytmu serca” oraz współpracując przy prezentacji diagnostyki z użyciem koszulki – holtera długoterminowego NUUBO u nietypowych i trudnych pacjentów kardiologii dziecięcej w Polsce.